Integritetspolicy

1. INTEGRITETSPOLICY - INTRODUKTION

Nordic Knots är medveten om vikten av att skydda integriteten för dina personuppgifter. Vi har infört strikta policyer och säkerhetsåtgärder för att skydda den information du ger oss.

Syftet med denna integritetspolicy är att du ska få veta hur Nordic Knots hanterar dina personuppgifter och att du ska kunna känna dig säker på att behandlingen sker i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. Integritetspolicyn beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan genomdriva dessa rättigheter. Genom att köpa eller ta emot våra produkter/tjänster bekräftar du att du har läst och förstått innehållet i denna integritetspolicy.

Denna sekretesspolicy riktar sig till dig som är en eller flera av följande kategorier:

1. Kunder
2. Webbplatsanvändare
3. Mottagare av nyhetsbrev
4. Kontaktpersoner Leverantörer, partners eller företagskunder

2. VEM ÄR ANSVARIG FÖR BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER?

Det svenska företaget Nordic Knots AB, org.nr. 559084-1317 ("Nordic Knots", "Vi", "Oss") är registeransvarig för dina personuppgifter. Nordic Knots' Anknutna företag (inklusive andra företag inom Nordic Knots -koncernen, joint ventures, franchisetagare och licenstagare) och utvalda leverantörer kan behandla dina personuppgifter på Nordic Knots' vägnar och i enlighet med Nordic Knots' instruktioner enligt vad som anges nedan och är därmed personuppgiftsbiträden för dina personuppgifter.

Du kan kontakta Nordic Knots när som helst, du hittar våra kontaktuppgifter nedan.

Adress:
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm


E-post: hej@nordicknots.com

3. KATEGORIER AV UPPGIFTER SOM BEHANDLAS, SYFTE OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGEN.

3.1 Allmänt

Nedan följer en sammanfattning av de kategorier av uppgifter som vi behandlar, syftet med behandlingen av uppgifterna och på vilken rättslig grund vi behandlar dina uppgifter.

3.2 Kunder

När du köper en produkt online eller kontaktar oss om en beställning samlas ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, din leverans- och faktureringsadress (inklusive gatunamn, postnummer, stad och land) in och används för att behandla din beställning. Uppgifterna behandlas också så att Nordic Knots kan behandla eventuella returer, utbyten och klagomål samt kommunicera med dig om beställningen och för att besvara och administrera eventuella frågor eller kommentarer som du kan ha om produkterna. Telefonnumret samlas in i syfte att skicka ett sms till dig när paketet har anlänt till din upphämtningsplats. Den rättsliga grunden för behandlingen av sådana uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Nordic Knots ska kunna fullgöra sin avtalsförpliktelse gentemot kunden.

Nordic Knots lagrar också din köphistorik för att underlätta returprocessen, ersätta din produkt, klagomål och för att kommunicera med dig om köpet. Den rättsliga grunden är en intresseavvägning, där Nordic Knotss legitima intresse är att underlätta administrationen av returer, utbyte av din produkt och klagomål.

Om vi behöver göra en manuell återbetalning via en banköverföring kan vi komma att behandla dina bankuppgifter. Den rättsliga grunden för behandlingen av dessa uppgifter är att behandlingen är nödvändig för att Nordic Knots ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse.

Nordic Knots lagrar också information om returer för bokföringsändamål. Lagringen av uppgifter om returer för detta ändamål grundar sig på Nordic Knots' rättsliga skyldigheter.

Om du köper en produkt som enskild firma kommer Nordic Knots att behandla ditt personnummer, eftersom det är samma nummer som registreringsnumret för den enskilda firman. Uppgifterna samlas in och används för att behandla din beställning och hantera eventuella returer, byten och reklamationer. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att Nordic Knots ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot dig som företagskund. 

Nordic Knots kan också behandla din e-postadress och ditt telefonnummer för direktmarknadsföring, nämligen för att hålla dig informerad om produkter, särskilda evenemang eller kampanjer. Denna behandling grundar sig på den rättsliga grunden "intresseavvägning", där Nordic Knots'' legitima intresse är att kunna marknadsföra sina produkter med relevant marknadsföring till sina befintliga kunder.

Betalningar som görs för köp på Nordic Knots' webbplats behandlas av en tredje parts betaltjänst och denna tredje part är registeransvarig för kreditkortsinformation och annan information om betalningen. Nordic Knots samlar inte in eller lagrar någon betalningsinformation.

3.3 Webbplatsanvändare

Om du besöker webbplatsen nordicknots.com och samtycker till att kakor placeras kan vi behandla din IP-adress för att lokalisera varifrån i världen du besöker webbplatsen. Syftet med behandlingen är att samla in uppgifter för statistiska ändamål och för att möjliggöra säkerhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där vårt legitima intresse är att förbättra våra tjänster genom att använda statistik över besökare på webbplatsen och att underlätta säkerheten för webbplatsen och dess besökare.

Observera att din IP-adress inte direkt identifierar dig som person. Genom att korsreferera din IP-adress med annan tillgänglig information kan din identitet dock avslöjas. Nordic Knots kommer inte att försöka identifiera dig som användare av webbplatsen.

Nordic Knots kan också behandla din aktivitet på webbplatsen, förutsatt att du har samtyckt till att kakor placeras. Syftet med behandlingen är att göra det möjligt för Nordic Knots att marknadsföra sina tjänster och produkter genom så kallad "retargeting" och att förbättra Nordic Knots:s webbplats, tjänster och marknadsföring. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning där vårt legitima intresse är att marknadsföra våra tjänster och produkter till befintliga kunder och att förbättra vår webbplats och våra tjänster.

När det gäller personuppgifter som behandlas genom användning av cookies från tredje part (inklusive pixlar) är Nordic Knots gemensamt registeransvarig för sådana personuppgifter som behandlas tillsammans med den tredje part som tillhandahåller cookien/cookien. Nordic Knots har ingått följande avtal om gemensam registeransvarig:

Facebook Pixel

Nordic Knots och Facebook Ireland Ltd ("Facebook Ireland") är gemensamt registeransvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med användningen av Facebook Pixel. Syftet med behandlingen av personuppgifter genom användningen av Facebook Pixel är att mäta och analysera din användning av Nordic Knots' webbplats, rikta annonskampanjer, leverera kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden och förbättra Nordic Knots' webbplats och marknadsföring.

Ytterligare information om hur Facebook Irland behandlar personuppgifter finns i Facebook Irlands datapolicy: https: //www.facebook.com/about/privacy.

Nordic Knots är ansvarig för att möjliggöra den registrerades rättigheter när det gäller de personuppgifter som lagras av Nordic Knots, se avsnitt 7. Facebook Irland ansvarar för att möjliggöra dina rättigheter som registrerad person när det gäller de personuppgifter som Facebook Irland lagrar.

Google Analytics

Nordic Knots och Google Ireland Limited ("Google Ireland") är gemensamt registeransvariga för de personuppgifter som behandlas i samband med användningen av Google Analytics. Syftet med behandlingen av personuppgifter genom användningen av Google Analytics är att mäta och analysera din användning av Nordic Knots' webbplats, rikta annonskampanjer, leverera kommersiella och transaktionsrelaterade meddelanden och förbättra Nordic Knots' webbplats och marknadsföring.

Mer information om hur Google Ireland behandlar personuppgifter finns här: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

Nordic Knots är ansvarig för att möjliggöra den registrerades rättigheter när det gäller de personuppgifter som lagras av Nordic Knots, se avsnitt 7. Google Ireland ansvarar för att möjliggöra den registrerades rättigheter i samband med de personuppgifter som lagras av Google Ireland.

3.4 Mottagare av nyhetsbrev

Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi att behandla din e-postadress i syfte att ge dig nyhetsbrevet. Den rättsliga grunden för behandlingen är en intresseavvägning, där Nordic Knots' legitima intresse är att marknadsföra sina produkter via utskick av sitt nyhetsbrev.

Om du inte längre vill få Nordic Knots' nyhetsbrev kan du när som helst avbryta din prenumeration, oavsett anledning.

3.5 Kontaktpersoner Leverantör, partner eller företagskund

Om du är kontaktperson hos en av Nordic Knots' leverantör, leverantör, partner eller företagskund ("samarbetspartners"), behandlar Nordic Knots ditt namn, telefonnummer, e-postadress och din roll hos samarbetspartnern. Nordic Knots behandlar uppgifterna i syfte att kunna hantera relationen med Samarbetaren, det vill säga t.ex. administrera och utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Samarbetaren, lägga eller hantera beställningar eller tillhandahållna tjänster, och för att på annat sätt göra det möjligt för Nordic Knots att kommunicera och bedriva sin verksamhet. Behandlingen bygger på en rättslig grund för "intresseavvägning", där Nordic Knots' legitima intresse är att administrera sina avtalsförpliktelser och rättigheter, kommunicera med och på annat sätt upprätthålla en god relation med Samarbetspartnern.

Om du arbetar med Nordic Knots som en enskild firma (Sw. Enskild firma) behandlar Nordic Knots ditt namn, telefonnummer, e-postadress och personnummer (eftersom det är samma som registreringsnumret för den enskilda firman). Nordic Knots behandlar uppgifterna för att kunna hantera relationen med Samarbetaren, dvs. för att kunna administrera och utöva sina rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Samarbetaren, placera eller hantera beställningar eller tillhandahållna tjänster och för att på annat sätt göra det möjligt för Nordic Knots att kommunicera och bedriva sin verksamhet. Den rättsliga grunden för behandlingen är att den är nödvändig för att Nordic Knots ska kunna fullgöra sina avtalsförpliktelser gentemot ensamföretagaren.

3.6 Anonymiserade uppgifter

Det kan noteras att vi även kan använda anonymiserade uppgifter för statistiska ändamål.

4. DELAR NORDIC KNOTS DIN INFORMATION MED ANDRA?

Nordic Knots säljer eller hyr inte ut personuppgifter till någon annan enhet.

Vi kan dela dina uppgifter med närstående företag, inklusive andra företag inom Nordic Knots -gruppen, joint ventures, franchisetagare och licenstagare. Nordic Knots kan också dela dina uppgifter med utvalda leverantörer som utför funktioner för vår räkning, t.ex. tillhandahåller tekniska åtgärder för våra onlinetjänster, leverans av beställningar, hantering av betalningar, utför reklamtjänster eller datahantering, för att underhålla vår webbplats, distribuera e-postmeddelanden, skicka ut vårt nyhetsbrev, tillhandahålla kundkommunikation och för att hantera vår kunddatabas. Vid behov kan de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas av dessa tredje parter, enbart på Nordic Knots' vägnar och i enlighet med Nordic Knots' instruktioner till personuppgiftsbiträdet. Vi tillåter inte någon av våra leverantörer att göra någon annan användning av dina personuppgifter.

Om Nordic Knots och/eller dess dotterbolag är föremål för en faktisk eller potentiell sammanslagning, ett förvärv eller en liknande transaktion kan vi komma att dela dina uppgifter med potentiella och faktiska köpare och deras finansiella och juridiska rådgivare, under förutsättning att dessa tredje parter åtar sig lämplig sekretess.

Nordic Knots kan också lämna ut dina personuppgifter till en offentlig myndighet om Nordic Knots är skyldig att göra det enligt lag. Om hela eller delar av Nordic Knots' verksamhet säljs kan Nordic Knots överföra dina personuppgifter till en potentiell köpare av verksamheten.

5. ÖVERFÖRING UTANFÖR EU/EES

Vi kan dela dina uppgifter med våra utvalda leverantörer, som kan behandla dina uppgifter i länder både inom och utanför EU/EES när de utför funktioner för vår räkning enligt avsnitt 4 ovan.

Observera att länder utanför EU/EES kanske inte erbjuder en adekvat skyddsnivå för dina personuppgifter. Nordic Knots har dock vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att mottagande parter av dina uppgifter i länder utanför EU/EES ska erbjuda ett adekvat skydd av dina uppgifter. Sådana skyddsåtgärder kan vara att den mottagande parten har undertecknat så kallade standardklausuler om dataskydd som antagits av EU-kommissionen tillsammans med en bedömning av om skyddsåtgärderna i den tillämpliga standardavtalsklausulen, i förhållande till mottagarlandets tillämpliga lagstiftning, ger den registrerade sina rättigheter i enlighet med GDPR.

Kontakta oss på hej@nordicknots.com om du vill ha mer information om vilka skyddsåtgärder som har vidtagits och om du vill ha en kopia av dessa skyddsåtgärder.

6. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA UPPGIFTER?

6.1 Allmänt

Utan hinder av motsatsen i denna policy förbehåller sig Nordic Knots rätten att lagra och behandla dina personuppgifter i enlighet med denna policy i den utsträckning som krävs för att fullgöra våra avtalsförpliktelser gentemot dig, och i den utsträckning som vi är skyldiga att behandla dina uppgifter enligt lag eller för att försvara oss i en tvist, förhindra bedrägeri eller missbruk, eller för att upprätthålla våra villkor.

6.2 Kunder

Din e-post kan sparas i upp till 12 månader efter ditt senaste köp för direktmarknadsföring, med förbehåll för din rätt att avstå från detta. Därefter ska den raderas eller anonymiseras för att kunna användas för statistiska ändamål.

Din köphistorik, dvs. ditt namn, din kontaktinformation och dina inköpsuppgifter, sparas under retur- och bytesperioden för att administrera returer och byten (dvs. inte under reklamationsperioden).

Om du har lämnat ett klagomål kan Nordic Knots spara dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att hantera klagomålet. Nordic Knots kan också spara informationen om klagomålet som sådan under den återstående perioden då du har rätt att lämna in ett klagomål (dvs. tre år efter köpet), för att kunna undvika att du lämnar in två klagomål och får ersättning två gånger för samma fel.

6.3 Webbplatsanvändare

Din IP-adress raderas senast två veckor efter ditt senaste besök på vår webbplats eller anonymiseras för att användas för statistiska ändamål. Det är nödvändigt för Nordic Knots att lagra informationen i två veckor för att kunna ta fram händelseloggar i händelse av säkerhetsincidenter.

6.4 Mottagare av nyhetsbrev

Din e-postadress kommer att raderas eller anonymiseras för att användas för statistiska ändamål när du väljer att inte ta emot Nordic Knots' nyhetsbrev genom att utöva din rätt att avstå genom att klicka på länken i varje utskick eller genom att kontakta Nordic Knots för att informera oss om din önskan att sluta ta emot vårt nyhetsbrev.

6.5 Kontaktpersoner Leverantör, partner eller företagskund

Nordic Knots kommer att behålla ditt namn och dina kontaktuppgifter i vårt register över kontaktpersoner så länge som vårt avtalsförhållande med samarbetspartnern är aktivt eller om vi på annat sätt behöver uppgifterna för någon fråga som rör vårt avtalsförhållande med samarbetspartnern. Om du meddelar oss att din anställning hos Samarbetspartnern har upphört eller att du inte längre ska vara kontaktperson kommer vi att radera dina uppgifter från vårt register över kontaktpersoner inom en månad.

Dina uppgifter (t.ex. ditt namn) kan finnas i avtal, korrespondens eller annan dokumentation om Nordic Knotss relation med samarbetspartnern som Nordic Knots behöver spara av kommersiella, affärsmässiga eller juridiska skäl. Behandlingen grundar sig på Nordic Knots' berättigat intresse av att lagra sådan dokumentation i den mån den är av kommersiell, affärsmässig eller rättslig betydelse för Nordic Knots' affärsverksamhet. Dessa uppgifter kommer att lagras så länge som det är nödvändigt av de skäl som anges.

Nordic Knots kan också spara dina personuppgifter under en längre tid om det är nödvändigt för att uppfylla en rättslig förpliktelse som kräver behandling enligt tillämplig lag eller för att Nordic Knots ska kunna fastställa, upprätthålla eller försvara sig mot rättsliga anspråk, t.ex. i samband med sekretess- och ansvarsbestämmelser som gäller även efter det att avtalet med en samarbetspartner har upphört att gälla.

7. DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

Du har vissa juridiska rättigheter som du kan hävda gentemot Nordic Knots. Nedan följer en sammanfattning av dessa rättigheter. För fullständig information om dina rättigheter, se avsnitt 3-5 i den allmänna dataskyddsförordningen.

7.1 Rätt till tillgång till/utdrag ur register. Du har rätt att få information om huruvida Nordic Knots behandlar personuppgifter om dig, och i så fall få information om bland annat vilka personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, vilka externa mottagare som har tillgång till dina personuppgifter och hur länge vi sparar dina personuppgifter.

7.2 Rätt till dataportabilitet. Du kan ha rätt till en kopia av de personuppgifter som du har lämnat till oss, i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan också ha rätt att kräva att Nordic Knots överför dessa personuppgifter till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten till dataportabilitet gäller för personuppgifter som behandlas på ett automatiserat sätt och som grundar sig på ditt samtycke eller på ett avtal som du är en del av.

7.3 Korrigering av felaktiga uppgifter. Du har rätt att kräva att Nordic Knots rättar felaktiga eller ofullständiga uppgifter om dig. 

7.4 Radering av vissa uppgifter. Du har rätt att kräva att Nordic Knots raderar dina personuppgifter under vissa omständigheter, t.ex. om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket vi samlade in dem. 

7.5 Rätt att invända mot Nordic Knots' behandling av personuppgifter. Du har rätt att under vissa omständigheter invända mot Nordic Knots' behandling av dina personuppgifter.

7.6 Rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du har rätt att kräva att Nordic Knots begränsar vår behandling av dina personuppgifter under vissa omständigheter. 

7.7 Klagomål. Om du har klagomål på Nordic Knotss behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten (i Sverige: Myndigheten för integritetsskydd, IMY). 

Om du vill lämna in en begäran om tillgång, dataportabilitet, korrigering, radering, invändning eller begränsning, vänligen kontakta Nordic Knots på hej@nordicknots.com.

8. HUR AVREGISTRERAR JAG MIG FRÅN NORDIC KNOTS' NYHETSBREV OCH E-POST?

Om du inte längre vill ta emot våra nyhetsbrev eller andra e-postmeddelanden kan du avsluta din prenumeration på det sätt som anges i meddelandet i fråga, dvs. genom att använda länken för att avsluta prenumeration som finns i alla nyhetsbrev och andra e-postmeddelanden. Du kan också kontakta oss på hej@nordicknots.com.

9. ÄR DET OBLIGATORISKT ATT LÄMNA PERSONUPPGIFTER?

Vissa personuppgifter måste du lämna för att få tillgång till vissa tjänster, till exempel när du köper en vara online eller använder våra tjänster. I sådana fall är tillhandahållandet av obligatoriska uppgifter nödvändigt för att Nordic Knots ska kunna fullgöra vår avtalsförpliktelse gentemot dig i enlighet med tillämpliga villkor.

10. BARNS INTEGRITET OCH LAGLIG KÖPÅLDER

Nordic Knots vill inte samla in personlig information från personer under 16 år. Om du är under arton (18) år kräver vi att du informerar och får dina föräldrars eller vårdnadshavares samtycke innan du köper något eller lämnar några personuppgifter till oss på nordicknots.com eller någon annan webbplats med anknytning till Nordic Knots.

11. COOKIES OCH LIKNANDE TEKNIKER

Som redan nämnts använder vi cookies på vår webbplats. Se vår separata policy om placering av cookies, som du hittar på vår webbplats.

12. ÄNDRINGAR

Nordic Knots förbehåller sig rätten att ibland göra ändringar i vår sekretesspolicy eller praxis. Vi kommer att lägga upp den uppdaterade policyn på vår webbplats och vi uppmanar dig därför att se över denna sida från tid till annan.

Sista datum för ändring: 16 maj 2022

Nordic Knots AB
hej@nordicknots.com
Birger Jarlsgatan 58
114 29 Stockholm
Org: 559084-1317
VAT: SE559084131701

Den personuppgiftsansvarige är Nordic Knots AB (559084-1317). Kontaktuppgifter enligt ovan.